Supervisie

Supervisie is een effectief instrument om individueel beroepsgericht te leren onder begeleiding van een professional, de supervisor. Het doel van deze sessies is om professionele kwaliteiten te verbeteren zowel op inhoud als op de wijze waarop de deelnemer functioneert. Wij focussen ons op het bewuster leren hanteren van de beroepsmethodieken en de mate van professionaliteit te verstevigen. Centraal staat de deelnemer met zijn kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn beroepsontwikkeling.

Een direct resultaat van supervisie is dat jouw zelflerend vermogen groeit door het reflecteren op situaties waar jij in het werk tegenaan loopt. Wij begeleiden en inspireren je met het verder ontwikkelen van jouw vermogen te reflecteren op het eigen handelen in het werk en het vergroten van jouw bewustwording, zelfmanagement en mate van zelfsturing. Daarnaast brengen wij graag verdieping aan middels het verstevigen van methodische kennis en vaardigheden. Voor elke professional op het gebied van coaching, begeleiding en behandeling van cliënten en/of de dienstverlening een absolute aanrader om vaktechnisch verder te groeien.

Wij bieden geaccrediteerde VGCt supervisie, ingeschreven bij Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën. 

Tevens zijn we aangesloten bij het Centrum voor Post Initieel Onderwijs (CRKBO). 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info