Verwijzing

Als je psychische klachten ervaart, meld je dan allereerst bij de huisarts. Jouw huisarts en/of praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) bekijkt of er sprake is van een psychische klacht of een psychische stoornis. Wil je jouw behandeling zelf betalen, zonder tussenkomst van je zorgverzekering? Dan kun je zonder verwijzing van de huisarts bij ons terecht. Ook kun je bij ons terecht voor een coachvraag zonder dat je hiervoor een verwijzing van de huisarts hebt. 

Is er sprake van (een vermoeden van) een psychische stoornis of klacht, dan verwijst de huisarts door voor Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) of Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ, soms ook afgekort als S-GGZ). Je kan voor een GB-GGZ verwijzing terecht bij Derks & Douven. Een enkele keer is het nog niet duidelijk of je in aanmerking komt voor GB-GGZ of G-GGZ, wij beoordelen dat dan graag samen met jou in de intakefase. 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info