Intake

Aan het begin van de behandeling onderzoeken we waar je voor komt. In het intakegesprek proberen wij samen met jou een beeld te krijgen van jouw leven, omstandigheden en reden van aanmelding. Wanneer sprake is van een diagnose of diagnosen, zullen wij dat met jou bespreken en hier uitleg over geven. De duur van een intakegesprek is 1 uur. 

Naast het intakegesprek zullen wij je ook een aantal gerichte (digitale) vragenlijsten voorleggen om een goed beeld te krijgen van de klachten. De uitkomsten hiervan worden altijd met jou besproken.

We zullen de mogelijkheden voor behandeling op een rij zetten en een inschatting maken van de tijd en inspanning die de behandeling van je gaat vragen (het behandelplan). Op basis daarvan kun je beslissen of je de behandeling wilt starten en zo ja, welke behandeling het beste bij jou past.

Behandeling op maat

De behandeling zal samen met jou worden ingevuld. Dat is maatwerk, waarbij wij werken volgens de landelijke richtlijnen voor behandeling. Ook een partner of andere familieleden kunnen hierin betrokken worden, maar alleen als je dit zelf ook wilt. 

Het is belangrijk dat jouw behandeling die ingrediënten in zich heeft, die hun effect in de praktijk bewezen hebben. De behandeling moet goed aansluiten bij hetgeen waar jij voor komt. Daarbij gaat het niet alleen over klachten verminderen. We vinden het ook belangrijk dat je het vertrouwen in jezelf en de toekomst weer terugvindt. 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info