Intervisie

Met intervisie worden werkvragen in professioneel groepsverband opgepakt onder begeleiding van een procesbegeleider. Deze werkvragen zijn gericht op een gewenste gedragsverandering van de deelnemer ten aanzien van het ingebrachte vraagstuk. Je leert als deelnemer anders naar het vraagstuk te kijken, vanuit diverse invalshoeken, waarbij de andere deelnemers collegiale ondersteuning bieden binnen het interactieve proces.

Het is gebleken dat het elkaar helpen in het uitwerken van een werkvraag, o.a. door middel van de kunst van het vragen stellen, iedereen verder komt in het individuele ontwikkelproces. Ook de samenwerking verbetert in een groep en er komt meer inzicht en begrip voor actuele storingen in werksituaties. De deelnemers ontwikkelen meer vaardigheid in het coachen en adviseren van collega's zonder te sturen vanuit projectie wat zorgt voor een verdieping in de samenwerking.

Een belangrijk uitgangspunt bij intervisie is zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Tot inzichten en oplossingsalternatieven komen is het belangrijkste doel van intervisie. Oplossingen zijn overigens niet altijd letterlijk oplossingen. Het kan ook om een nieuw perspectief of een gedragsverandering gaan.

Elke intervisiegroep wordt begeleid een intervisiebegeleider. De groep wordt geholpen om te focussen waar het nu werkelijk om gaat en niet op de omstandigheden waarin degene die de werkvraag stelt verkeert. In deze sessies wordt er aandacht besteed aan de vraag onder de vraag, het luisteren op diverse niveaus, het stellen van open-, effectieve- en bewustzijnsvragen en het collegiaal adviseren gericht op wat de ander en eventueel de organisatie nodig heeft.

Onze methodische begeleiding in persoonlijke groei maakt dat deelnemers altijd voldoende diepgang creëren en met stof tot ontwikkeling een sessie afronden.


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info