Gezinstherapie / partner-relatietherapie

Het belangrijkste kenmerk van deze therapie is dat de belangrijkste personen in jouw leven zoals je partner, kinderen, ouders, of vrienden betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge manier van communiceren en de verbetering hiervan. Hierbij gaan we er vanuit dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele omgeving speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties hebben invloed op problemen.

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een effectieve vorm van relatietherapie ontwikkeld door de Canadese dr. Sue Johnson. Binnen EFT-therapie ligt de focus, zoals de naam al doet vermoeden, op emoties. Vaak hebben mensen namelijk moeite met het herkennen en kenbaar maken van hun gevoelens, waardoor communicatie in de relatie niet over emoties en behoeften gaat maar over praktische zaken. Hierdoor kunnen er verwijten ontstaan, terwijl er eigenlijk onuitgesproken behoeften en gevoelens aan ten grondslag liggen. Met EFT-therapie leer je (negatieve) communicatiepatronen in je relatie herkennen en begrijpen, ontdek je hoe je vervolgens je angsten en behoeften uit kan spreken naar je partner toe en leer je uit het patroon stappen. Deze drie fasen zorgen er dan uiteindelijk voor dat negatieve communicatiepatronen doorbroken worden, zodat er meer ruimte ontstaat voor echt contact, betrokkenheid en verbinding.

Overige informatie kun je vinden op:
www.nvrg.nl/

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info