Voor verwijzers

U kunt naar Praktijk Derks & Douven verwijzen voor:

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ:

lndien u een cliënt naar ons verwijst, houden wij u, met toestemming van de cliënt, schriftelijk op de hoogte van het verloop. Dit gebeurt na de intakeprocedure en nadat de behandeling wordt afgesloten. De cliënt ondertekent de brieven mee en ontvangt telkens een kopie van het schrijven.

Als u als verwijzer een cliënt wilt aanmelden vragen wij altijd een verwijsbrief van u. U kunt ons vinden op zorgdomein voor een snelle verwijzing.

Van belang is dat de verwijsbrief aan bepaalde eisen voldoet: zo is het van belang dat melding wordt gemaakt van een vermoede diagnose volgens de DSM 5.

Ook is het van belang dat u melding maakt van verwijzing naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ.

Wanneer een cliënt zichzelf aanmeldt met het formulier aanmelding en persoonlijke gegevens, heeft de cliënt een geldige verwijsbrief (van een arts) nodig om voor vergoeding van de kosten door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Verwijsbrief

Voor een correcte verwijzing naar de praktijk is het van belang om onderstaande gegevens op te nemen in de verwijzing:

Naam, geboorte datum en BSN nummer

U verwijst naar Generalistische Basis GGZ, wilt u hierbij aangeven om welke prestatie het gaat: (Kort, Middel, Intensief, Chronisch) of anders Specialistische GGZ

Een korte toelichting op de verwijzing

Indien u een screeningsinstrument heeft gebruikt, wilt u dan de resultaten hiervan bijvoegen?


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info