Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Als jij in conflict bent kunt je verschillende wegen bewandelen om eruit te komen. Een van de manieren is mediation.

Mediation of bemiddeling houdt in dat jezelf het conflict oplost met de ander, door onderhandelingen, onder leiding van een onafhankelijke mediator. Het is in het begin vaak even moeilijk om met de ander in gesprek te gaan. De mediator zal er voor zorgen dat jij op jouw gemak gesteld wordt. De ervaring leert dat het vaak goed werkt. Een paar gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke mediator scheelt je tijd én geld.

De mediator helpt de vastgelopen communicatie vlot te trekken en de kwestie in een breder perspectief te plaatsen. Waar nodig en gewenst kan de mediator informatie geven met betrekking tot specifieke inhoudelijke vragen. In vergelijking tot een juridische procedure is mediation veel sneller, veel goedkoper en flexibeler en kunnen er langs de weg van mediation ook oplossingen op maat worden gevonden. Bovendien leidt mediation minder snel tot verharding in de relatie met de andere partij.

Tijdens de mediation werk en denk je dus zelf actief mee en jij bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld, die oplossing niet.

Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is jij, als partij in een conflict, de baas blijft over de oplossing van jouw geschil. En dat de relatie met de ander niet onnodig wordt beschadigd.

Voorafgaand aan een mediaton traject vindt een intake gesprek plaats. Hierin wordt in overleg met elkaar afgestemd waarover de mediaton dient te gaan en wat het vertrekpunt en doel van de mediaton wordt. 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info