Behandelaanbod

Bij ons kan je terecht voor verschillende individuele en groepsbehandelingen. In overleg met jou maken we hier na de intake / kennismaking een passende keuze in. Tevens zullen we dan een goede indicatie van de behandelduur aan kunnen geven. Hieronder vind je een greep uit ons behandelaanbod.

Cognitieve Gedragstherapie

De basis van cognitieve gedragstherapie zijn wetenschappelijke inzichten. Deze therapie richt zich op de problemen die nu spelen en vaak te maken hebben met bepaalde manieren van handelen of denken. De gevoelens die daarbij spelen zijn vaak onprettig. Vaak heb je last van angsten of voel je je somber. De analyse van de problemen richt zich op de gedragspatronen, waarbij gekeken wordt naar onder andere wat eraan vooraf gaat en wat erop volgt. Hierdoor wordt je je bewust van je gedrag, gevoelens en de bijbehorende gevolgen. Door deze bewustwording kunnen je zoeken naar een andere manier van denken en handelen om je onprettige gevoelens de baas te worden. 

Tevens wordt er bij deze therapie aandacht besteed aan (automatische) gedachten die gevoel en gedrag beïnvloeden. Vaak blijken de gedachten ontstaan te zijn uit het verleden. Dit zijn patronen geworden (schema’s genoemd). Een onderdeel van deze therapie kan het ontdekking en eventueel veranderen van deze schema’s zijn.

Overige informatie kun je vinden op:

www.vgct.nl/

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te ontdekken en vervolgens te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je gedragspatronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen, beter voor jezelf op kunt komen en je relaties met andere mensen zullen verbeteren. Je leert voelen wat je behoeftes zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

Overige informatie kun je vinden op:

www.schematherapie.nl/

EMDR

Voor behandelingen van zowel langer bestaande als recente trauma’s is de kortdurende, strak omlijnde therapievorm EMDR zeer zinvol en effectief. Soms hebt je niet eens in de gaten dat je de nare gebeurtenis nog niet op de juiste manier hebt verwerkt. Het gaat om ervaringen die ingrijpend en naar zijn geweest, die je huidige functioneren belemmeren en een hevige emotionele reactie oproepen. Soms vermijd je ook zaken die je doen denken aan de traumatische gebeurtenis. EMDR is in deze gevallen een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.  

Overige informatie kun je vinden op:

www.emdr.nl/

Gezinstherapie / partner-relatietherapie

Het belangrijkste kenmerk van deze therapie is dat de belangrijkste personen in jouw leven zoals je partner, kinderen, ouders, of vrienden betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge manier van communiceren en de verbetering hiervan. Hierbij gaan we er vanuit dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale, relationele en culturele omgeving speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties hebben invloed op problemen. 

Overige informatie kun je vinden op:

www.nvrg.nl/

Groepstherapie

Groepstherapie bestaat uit ongeveer 6 à 8 mensen die tijdens de bijeenkomsten bijeen komen voor een zitting van anderhalf uur. Deze therapie kan kort of langer durend zijn. In groepstherapie hebben niet alleen de cliënt en de therapeut een rol, maar hebben alle groepsleden een rol. Iedere deelnemer neemt zijn eigen persoonlijkheid, ervaringen en problemen mee. Herkenning en steun vormen een belangrijk onderdeel in deze therapievorm.

Overige informatie kun je vinden op:

www.groepstherapie.nl

Online behandeling via beeldbellen

Derks & Douven biedt online behandeling met dezelfde duur, frequentie en kwaliteit als in een reguliere spreekkamer. De verbinding is beveiligd, zodat je privacy gewaarborgd wordt. Alle aangeboden behandelingen bij ons zijn conform de GGZ richtlijnen. De therapieën zijn wetenschappelijk onderzocht en effectief bevonden. 

Je voert live gesprekken met een behandelaar via een programma voor beeldbellen. Ook is het mogelijk een combinatie van reguliere behandeling en online behandeling toe te passen.

Coaching

Coachingstrajecten hebben tot doel het optimale rendement uit jouw talent te halen en de persoonlijke effectiviteit te verhogen. Door te stimuleren en inspireren helpt de coach jou om jouw kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Hierbij spelen autonomie en het maken van keuzes een belangrijke rol. Jij kunt ook onder professionele begeleiding werken aan het verbeteren van de communicatie met anderen en het positief presenteren van jezelf, met als doel jezelf het beste tot uitdrukking te brengen. Tijdens de sessies maken we gebruik van verschillende technieken.

Meer weten over coachingsmogelijkheden? Kijk onder het kopje coaching op deze website.

De frequentie en duur

Afhankelijk van de klachten en de verkozen methodiek vinden de therapiegesprekken meestal eens per week of eens in de twee weken plaats.

Een individuele sessie duurt 45 minuten. De gezins- en partner-relatietherapie en groepstherapie sessies duren 90 minuten.

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info