Vergoeding GGZ voor volwassenen  

De vergoeding van een groot aantal behandelingen in de Geestelijke Gezondheidszorg is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Je hebt hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig. Je kan er uiteraard ook voor kiezen jouw behandeling zelf te betalen. 
Het wettelijk verplichte eigen risico bedraagt in 2023 € 385,–. Het eigen risico is een verplicht bedrag wat je moet betalen als je kosten maakt voor zorg uit je basisverzekering. Als je een aanvullende verzekering hebt voor psychologische behandeling dan betaal je geen eigen risico. 

Niet alle ggz-behandelingen worden vergoed. Zo komt de diagnose aanpassingsstoornis niet meer voor vergoeding in aanmerking, evenals identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen. Vraag hiernaar als je in behandeling gaat.


Polissen en vergoedingen

  • Onze behandelingen vallen onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat jij, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling.
  • Derks & Douven heeft voor 2023 contracten met de meeste verzekeraars afgesloten maar is deels een contractvrije praktijk. De verzekeraar is ook bij ongecontracteerde zorg wettelijk verplicht een deel van jouw behandeling te vergoeden. Iedere zorgverzekeraar hanteert haar eigen tarief bij ongecontracteerde zorg waardoor jij je vooraf goed moet informeren over de te verwachten vergoeding. Veelal wordt 75% van de behandelkosten vergoed. Voor gecontracteerde zorg geldt (nagenoeg) een volledige vergoeding
  • In 2023 hebben wij contracten met alle grote zorgverzekeraars: Menzis / DSW / VGZ / CZ / SZVK / Caresq / OHRA / Nationale Nederlanden / Achmea Zilveren Kruis / ASR en alle daarbij behorende labels. Momenteel nemen wij geen nieuwe cliënten meer aan van VGZ en alle daarbij behorende labels. 
  • Met een restitutiepolis kunt je altijd zelf jouw behandelaar kiezen. Met een restitutiepolis ontvang je een ‘marktconforme’ vergoeding; vraag bij jouw verzekeraar na welk percentage dat is.
  • Overige zorgpolissen zijn een combinatie van vergoeding op basis van natura én op basis van restitutie.

Betaling

Na afronding van de behandeling sturen wij jou een factuur en bij gecontracteerde zorg sturen wij deze direct naar de verzekeraar. Bij ongecontracteerde zorg moet je deze dus zelf indienen bij je zorgverzekeraar als de klachten waarvoor je behandeld bent vallen binnen de basisverzekering of jouw aanvullende verzekering. Om te voorkomen dat je met hoge kosten geconfronteerd wordt, krijg je betalingsuitstel van 4 weken na de factuurdatum. Je hebt dan voldoende tijd om de factuur bij je zorgverzekeraar in te dienen en zij hebben voldoende tijd om het vergoede deel aan jou uit te betalen.

Advies voor mensen die in behandeling zijn of deze overwegen wanneer de zorgverzekeraar geen contract heeft met Derks & Douven.

Neem contact op met je zorgverzekeraar en stel de volgende vragen:

Ik overweeg een behandeling bij Praktijk Derks & Douven. Dit is een Vrijgevestigde GGZ aanbieder die geen contract heeft met u als zorgverzekeraar.

  1. Welk percentage krijg ik, met mijn huidige polis, vergoed voor mijn behandeling Praktijk Derks & Douven?
  2. Moet ik van te voren toestemming vragen voor mijn behandeling?
  3. Zo ja, hoe doe ik dat?
  4. Zijn er aanvullende eisen en voorwaardes, zoals een maximum aantal sessies?
  5. (telefonisch) Mag ik deze informatie op schrift ontvangen? Mag ik noteren met wie ik gesproken heb?


Tarieven (alle tarieven zijn inclusief 21% BTW, behandeling is vrijgesteld van BTW)

Soort

Duur

Prijs inclusief BTW

Behandelsessie niet vergoede zorg (zelf betalend)

45 minuten

€ 100,00

Intelligentie onderzoek (WAIS IV)

150 minuten

€ 475,00

Diagnostisch onderzoek

In overleg

Op aanvraag

Coaching sessie

45 minuten

€ 90,00

Intervisie  (groep en/of individueel)

In overleg

€ 135,00 (per 60 minuten) 

Supervisie  (groep en/of individueel)

45 minuten

€ 115,00

Leertherapie NVRG

45 minuten 

€ 115,00

Stoppen met Roken begeleiding incl studiemateriaal 

6 x 30 minuten

€ 320,00

Mediation

60 minuten

€ 135,00

Relatie- en gezinstherapie 

90 minuten

€ 180,00 

Groepsaanbod

In overleg

Op aanvraag

Derks & Douven behoudt zich het recht voor om de tarieven van de verschillende dienstverleningen te wijzigen en foutief vermelde prijzen te corrigeren.

No show

Sessies waarop je niet verschijnt en waarvoor je niet op tijd hebt afgezegd (korter dan 24 uur voor de afspraak) moet je zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen ‘no show’. Derks & Douven brengt voor een no show contact het 100% bedrag in rekening van de afgesproken sessie, dit staat gelijk aan een behandelsessie niet vergoede zorg à € 100,00. 

Wij hanteren de planning = realisatie methode, vooraf is het dus bekend hoe lang jouw behandeling duurt en wanneer deze plaatsvindt. 

 


 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info