Diagnostiek

Naast de diagnostiek die in alle gevallen plaatsvindt tijdens de intake, kunnen we zo nodig aanvullende diagnostiek aanbieden in de vorm van psychiatrische diagnostiek of psychologisch onderzoek. In sommige gevallen is het goed om te onderzoeken hoe jouw klachten verklaard kunnen worden. Verschillende onderzoeken kunnen wij binnen Derks & Douven verzorgen. Daaronder valt intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek en persoonlijkheidsonderzoek. We zijn daarnaast gespecialiseerd in de diagnostiek van AD(H)D en autisme. In een intakegesprek kijken we samen naar jouw hulp- en onderzoeksvragen en stellen we een plan op.  

Intelligentieonderzoek

Waarom intelligentieonderzoek?

Wanneer er vragen zijn over jouw cognitieve vermogens, bieden wij de mogelijkheid om deze in kaart te brengen middels een intelligentieonderzoek. De afname van een intelligentietest (WAIS-IV) kan zinvol zijn wanneer je bijvoorbeeld:

  • wil weten welke leerprestaties je mag verwachten
  • het idee hebt dat je op school/werk wordt over- of ondervraagd
  • wil weten waarom sommige dingen op school/werk wel goed gaan en andere niet. Ofwel: wat zijn je sterke en minder sterke kanten
  • vermoedens hebt van hoogbegaafdheid

Wat is intelligentie?

Er bestaan veel verschillende omschrijvingen van ‘intelligentie’. Het zegt iets over hoe makkelijk je nieuwe dingen kunt leren en problemen kunt analyseren om ze vervolgens op te lossen. Intelligentie zegt iets over hoe goed je doelgericht kunt handelen en of je goed bent in logisch nadenken en redeneren. Intelligentie heeft te maken met het gemak waarmee we de wereld om ons heen kunnen begrijpen en met allerlei verschillende situaties in onze omgeving kunnen omgaan. Intelligentie is een belangrijke voorspeller van (school)prestaties.

Wat is een intelligentieonderzoek?

Een intelligentietest bestaat uit diverse vragen en opdrachten, welke meer zicht geven op de verschillende aspecten van het functioneren zoals aangeleerde kennis, inzicht en probleemoplossingsvaardigheden. Het geeft een beeld van iemands sterke kanten en laat ook zien met welke vaardigheden iemand meer moeite heeft. Wij maken hiervoor gebruik van de meest gebruikte intelligentietests in Nederland, namelijk de WAIS-IV-NL. De WAIS-IV-NL is geschikt voor adolescenten en volwassenen van 16 t/m 84 jaar. De totale afname van de test duurt ongeveer 2½ uur.

Het intelligentieonderzoek bestaat uit een intakegesprek, de testafname, een adviesgesprek en een onderzoeksverslag met daarin een uitgebreide analyse van de cognitieve vaardigheden en handelingsgerichte adviezen (o.a. voor thuis en op school).

Je kunt je direct aanmelden en hebt hiervoor geen verwijzing nodig. 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info